Career Mongolia Get Firefox Subscribe to my feed

Шудрага зан

December 5th, 2008

Та хэр зэрэг шударга хүн бэ?

  • Та аливаа асуудлыг даруйхан шийдвэрлэхийг боддог уу, эсвэл аяндаа намжих байх гэж найддаг уу?
  • Таныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх гэсэн “айдсаас” болж та үнэнийг нуудаг уу?
  • Та өөрийгөө илүү харагдуулахын тулд бодит байдлыг хэтрүүлэн, эсвэл бөөрөнхийлөн ярьдаг уу?
  • Та бусдын цаг хугацаа болон эзэмшилд шударгаар ханддаг уу?
  • Та бусдыг үнэнч шударга байдалд уриалан дэмждэг үү?

Read the rest of this entry »