Career Mongolia Get Firefox Subscribe to my feed
Ямарваа байгууллагын хүний нөөцийн менежерүүд шаардлагатай албан тушаал дээр хүн авахын тулд хэдэн зуун CV, захиа хүлээн авдаг. Тийм учраас та өөрийн ...
Сайн Оффис Менежер байхын тулд дараах түлхүүр ур чадвар, эв дүй хэрэг болно: • Харилцааны чадвар сайтай байх – амаар болон бичгээр, компаний дотор ...
Энэ албан тушаалын талаарх нарийн тогстон “Ажил үүргийн тодорхойлолт” байдаггүй. Ямархуу ажилбар гүйцэтгэх нь компанийн хэмжээ, үйл ажиллагааны чиглэлээс нь хамаардаг. Ерөнхийдөө оффис ...
Ярилцлаганд орж байхад цочроосон хэцүү асуултууд заримдаа тавигддаг. Түүнд хариулт олоход хэцүү бөгөөд хүн эвгүй байдалд амархан орж болно. Иймд заавал тавигддаг, ...
Та ярилцлаганд орохоосоо өмнө юу ярихаа төлөвлөхгүй бол ярилцлага тэр болгон амжилттай болохгүй. Ярилцлаганд орохын өмнө та сонирхож буй байгууллагын үйл ажиллагаа болон ...
Зохион байгуулагч, Нарийн бичиг, Бичээч, Туслах ажилтан, Ресепшн зэрэг албан тушаалууд дээр ажиллан туршлага хуримтлуулах нь Оффис Менежер болох суурийг тавьж өгнө. Мөн ...