Career Mongolia Get Firefox Subscribe to my feed
Та хэр зэрэг шударга хүн бэ? Та аливаа асуудлыг даруйхан шийдвэрлэхийг боддог уу, эсвэл аяндаа намжих байх гэж найддаг уу? Таныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх ...
Та өөрийгөө хэр чин үнэнч гэж боддог вэ? Та хэрхэн ойлгомжтой ярих вэ гэж боддог уу эсвэл яаж ч ярисан бусад хүн таныг ...
Та хэр эмх цэгцтэй хүн бэ? Аливаа ажлыг хийж дууссаны дараа өөрийн хэрэглэсэн зүйлсээ эмхэлж цэгцлэдэг үү? Хувийн болон ажил, гэр бүлийнхээ зорилгуудыг тодорхойлж, ...
Та хэр талархах сэтгэлтэй вэ? Нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд түүнээс ашигтай талыг нь олж харахыг хичээдэг үү эсвэл урьдчилан төлөвлөөгүй өөрчлөлтөнд дургүй юу? Таныг  хүний ...
Та хэр дуулгавартай вэ? Таньд хүн зааварчилгаа өгвөл хийж байгаа зүйлээ орхин,түүнийг анхааралтай сонсдог уу? Бусад хүмүүс таныг үүрэг даалгаварт уриалгахан ханддаг гэж хэлэх ...